Fisk 2016

Det har vært mye harr å få på krok i sommer. Men det ble da tatt noen aurer over 2 kg i juni. Men så 9. juli kom Klaus Kasper Bromseth Hjellien fra Klæbu på seterbesøk. 12-åringen slo til med årets største så langt. Håvingen ble besørget av to bestefedre (ei lita håv i hver ende av fisken) og da deiset fisken i båten. Enkeltmarkkroken på marklokkeren slapp taket, så det var nok såvidt det gikk bra. 4,8 kg og 77 cm. Skjellprøver er tatt. Vel blåst, alle mann.

MEN de gamle er eldst: For allerede tre dager seinere, 12. juli, tok Ragnar Skoglund en utrolig flott aure på 5,325 kg fordelt over bare 72 cm. En kubbe av en fisk!