Rykåsbua

Rykåsbua ligger på østsiden av sjøen, ca 4 km fra gården. Den var opprinnelig ei seterbu på den aller første setervollen, som lå et par kilometer øst for gården på 1700-tallet. Så ble bua flyttet på vestsida, der alle tre setrene på Korssjøen ligger nå. Tidlig på 1900-tallet ble det bygget nytt toetasjers seterhus, og da ble bua flyttet til Rykåsa, som var en utmarksslått. Så dette er altså den tredje tomta - snakk om resirkulerbart hus! Vi kaller den 'Alle Buers Mor' - Hvorfor forstår du når du har fått god varme i grua etter noen sene timer i båten.

Bua disponeres av Odd-Arild Andersen, men kan leies på forespørsel. Ukespris inkl. båt: 3000,- Helg fra 1500,-