Dette er "hovedlysløypa" for kanefarten om vinteren